CERCETĂRI NOVATOARE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII MODERNE PENTRU PROCESAREA DURABILĂ A RESURSERLOR REGENERABILE DIN FERMELE AGRICOLE 

Nr. Proiect: 32126

Proiectul urmărește dezvoltarea și implementarea unei tehnologii noi moderne, ecologice de procesare durabilă a resurselor regenerabile (gunoiul de grajd, deșeuri vegetale) în fermele agricole. Cercetările vor urmări dezvoltarea de noi metode de descompunere și procesare a gunoiului de grajd, de pasări, deșeuri vegetale în scopul scăderii timpului de compostare fata de metodele tradiționale, măririi procentului de reținere și conservare a materiei organice, a macro, microelementelor cât și a substanțelor biologic active naturale și îmbunatățirea calității compostului format.

Pentru tratarea gunoiului de grajd se urmărește utilizarea unor materiale inerte (substanțe puternic absorbante ce au capacitate mare de schimb ionic cu eliberare lenta) cât și a unor preparate biologic active naturale (în scopul amplificării procesului de descompunere a materialului vegetal) pentru scăderea timpului de descompunere, procesare și îmbogățirea acestuia în elemente nutritive.
Compușii activi cât și elementele nutritive vor fi reținute prin fenomene de absorbție în interiorul materialului inert, iar ulterior la momentul aplicării pe teren și odată cu încălzirea vremii, acești compuși se transforma din forme dăunătoare plantelor dar și mediului, în forme ionice ușor accesibile plantelor.
Proiectul își propune testarea mai multor rețete de amestec intre gunoiul de grajd, gunoiul de pasări cu diferite proporții de materiale inerte și preparate biologic active. Atât înainte cât și după compostare se vor analiza dejecțiile cât și composturile bioactive din punct de vedere chimic și biochimic pentru a se urmări randamentul procesului de compostare. Tot pe parcursul experimentelor se va urmări dinamica compostării pentru a observa momentul propice când compostul are calitatea necesara aplicării în cultura unor legume.

Avantajele obținerii biocomposturilor prin metoda mai sus menționată sunt:

- protecția mediului înconjurător:
• datorita retinerii azotului și eliminarea sau reducerea posibilității de levigare a acestuia pe profilul solului cu poluarea apelor freatice;
• datorita legării amoniacului și reducerea posibilității de eliberare în atmosfera;
• datorita reducerii cantității de deșeuri de origine animala și vegetala neutilizata și care atât prin depozitare cât și prin componenta afectează mediul;
- reducerea timpului de compostare;
- sporirea calității compostului prin retinerea de la spălare a macro, microelementelor conținute în dejecțiile supuse procesului;
- creșterea calității compostului datorita retinerii unei cantități sporite de substanțe active benefice pentru creșterea și dezvoltarea plantelor;
- eliberarea în timp a elementelor reținute fără afectarea mediului înconjurător;
- utilizarea materiei organice componenta a biocomposturilor în agricultura.

Ulterior se vor urmări caracteristicile agrochimice ale composturilor organice, (biocomposturi) astfel obținute încât acestea sa răspundă foarte bine la cultura de legume în sistem ecologic. Se vor utiliza pentru testare testele, de control agrochimic ale solului sau substraturilor și anume: testul Mayer, metoda Neubauer-Schneider.

În anul următor se trece la testarea în teren a biocomposturilor realizate alegându-se doar cele a căror rezultate în ceea ce privește acumularea macro și microelementelor este cea mai buna. Testarea va avea loc pe loturi experimentale a căror soluri vor fi analizate în prealabil cu privire la caracteristicile agrochimice cât și la încărcarea acestora cu metale grele sau pesticide în scopul asigurării certificării obținerii unor culturi ecologice. Aceste loturi se vor cultiva cu mai multe specii de legume și cu doze graduate de biocomposturi. Produsele obținute, legumele vor fi testate de laboratoare specializate, atestate cu privire la caracteristicile de calitate cerute legumelor ecologice conform Ordonanței de urgenta nr. 34/17 aprilie 2000 privind calitatea produselor agroalimentare ecologice.

Totodată beneficiarii rezultatelor acestui proiect sunt micii producători, fermierii care întrețin puține animale iar dejecțiile de la acestea sunt aruncate dezordonat afectând pânza freatica, apa din fântâni și râuri, solul cât și aerul înconjurător și care pot utiliza aceste dejecții în cultura legumelor ecologice. Aceștia vor putea folosi în scop constructiv și eficient dejecțiile animalelor în obținerea unui îngrășământ organic de calitate superioara și care poate fi utilizat în cultura ecologica.
Se cunoaște ca agricultura ecologica se bazează în principiu pe creșterea conținutului solului în materie organica și elemente nutritive prin folosirea îngrășămintelor organice naturale: gunoi de grajd, composturi, îngrășăminte verzi, tulbureala, urina, mustul de gunoi de grajd. Agricultura ecologica previne impurificarea și degradarea mediului înconjurător cu întreg arsenalul chimic al agriculturii contemporane, la care se adaugă aplicarea neraționala, la întâmplare și uneori abuziva chiar, a unor lucrări tehnologice.

În ultimii ani la noi inîn țară s-a trecut în unele ferme de la agricultura intensiva cu utilizarea îngrășămintelor chimice la agricultura ecologica deoarece produsele obținute au calități gustative și componenți activi apreciați pentru sănătatea oamenilor. Deși prețul de cost al acestor produse ecologice este foarte ridicat comparativ cu cel al produselor cultivate intensiv, produsele ecologice au o piață mai mare de desfacere atât la noi în țară cât și în străinătate.

PARTENERII PROIECTULUI:

1. COORDONATOR: Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara - București
2. P1: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului ICPA;
3. P2 - Universitatea Politehnica București;
4: P3 - Biotehnol București;
5: P4 - SC MARCOSER SRL


Distribuie acest articol!

Articole similare

PROIECT GEL-TREAT

PROIECT GEL-TREAT

Proiect GEL-TREAT - Tratamente inovatoare pe baza de geluri proteice pentru cresterea calitatii si productiei de legume, in cadrul agriculturii durabile